Až budou lovit

Sulislav (u Stříbra)

1.
Až budou lovit sulislavskej rymíček, až budou lovit sulislavskej rymík.
[:Já tam taky pudu, lovit sebou budu, chytím si štičku, šups do pytlíčku:]

2.
Až budou lovit sulislavskej rymíček, až budou lovit sulislavskej rymík,
[:Vezmu si lodičku, pojedu pro divečku, tam na tu stranu, kde ji dostanu:]

3.
U Sulislavi zelenej doubeček, u Sulislavi zelenej doubek.
[:Jak je ten doubeček, tak je můj holeček, černé oči má, mně se vysmívá:]

4.
U Sulislavi zelená švestička, u Sulislavi zelená švestka.
[:Jak je ta švestička, tak je má holčička, černé oči má, mně se vysmívá:]

5.
Každej se mně ptá, kde je žena moje, každej se mně ptá, kde je žena má.
[:Ta jela do Prahy prodávat kapouny, kapouny prodá, peníze mně dá:]

6.
Každej se mně ptá, kde je žena moje, každej se mně ptá, kde je žena má.
[:Kapouny prodala, peníze prožrala, jakpak mi je dá, když už je nemá: