Zasela sem bazaličku

1.
Zasela sem bazaličku, zasela,
dyž sa naša verná láska začala,
[:a ešče tá bazalička nevzešla,
už sa naša verná láska rozešla.:]

2.
Škoda, šohaj, škoda mojej slobody,
že zapadá do Dunaja, do vody.
[:Co sa stalo tejto noci nového?
Zabili ne, ach, muj Bože, milého.:]