Zverejnenie programu sa pripravuje... O tom, kedy bude možné program získať, vás budem včas informovať.

Program Helga slúži na prepis notového zápisu (ľudových) piesni do tzv. griffschriftu - zápisu piesni pomocou čísel gombíkov pre dvojradovú heligónku. 

Pôvodne si program autor vytvoril len pre vlastnú potrebu. Pretože však je o takýto druh programu záujem, rozhodol sa ho autor upraviť a doplniť o istý "užívateľský komfort", aby program mohol používať nielen samotný autor, ale aj bežný používateľ.
Postup získania programu bude preto troška "neštandardný". Záujemcovi o program bude na požiadanie zaslaný link na jeho jednorázové stiahnutie a aktivačný kód viazaný na konkrétnu osobu a inštaláciu programu na jednom konkrétnom zariadení, ktorý bude potrebné zadať po inštalácií programu.

Tu bude zverejnený E-mail, na ktorom bude možné o program požiadať.

Pri inštalácií programu je potrebné odsúhlasiť Licenčnú dohodu, v ktorej je, okrem iného, nutné odsúhlasiť, že si užívateľ inštaluje program na vlastnú zodpovednosť.
Akékoľvek pripomienky, návrhy, či upozornenia na chyby programu, ktoré by mohli napomôcť k vylepšeniu programu prosíme smerovať na autora.


Poznámka: V prípade, že sa videa nedajú prehrať (prehliadač Chrome), skúste použiť
iný prehliadač, alebo si video pozrite priamo na stránkach YouTube.

 

Výsledný zápis

Viac o griffschrifte nájdete napr. tu http://heligonka.blogspot.com/2008/08/viete-o-je-griffschrift.html

Upozornenie. Na stránke sa v súčasnosti nachádza možnosť prispieť na rozvoj a údržbu stránok aj prostredníctvom PayPalu. V prípade, že sa chcete autorovi programu Helga poďakovať aj v podobe finančného daru, využite mailový kontakt na dohodnutie formy zaslania finančného daru. V prípade, že by ste chceli využiť služieb PayPalu uvedeného na stránkach, !!!musíte!!! to do poznámky uviesť - napr. "Helga", aby bolo jasné, že finančná čiastka je určená pre autora programu Helga. Všetky takto doručené dary budú preposlané autorovi programu Helga. Bez tejto poznámky bude zaslaný finančný dar použitý na rozvoj a údržbu stránok Pesničky pre všetkých, pre ktoré bola pôvodne táto forma pomoci na stránkach uvedená. (V prípade omylu bude možné - napr. po upozornení E-mailom, telefonicky... - identifikovanú platbu presmerovať aj dodatočne.)  Ďakujeme.