Ej, beťar ja dzivočka - ústna harm.


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.