Aňi to ňe hora, co ňema javora - pre akordeón


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.