Ďatelinka drobná, nekosená - pre akordeón 1


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.