Anička, dušička

1.
Anička, dušička, nekašli,
aby ma pri tebe nenašli,
[:lebo ak ma pri tebe najdú,
vezmu mi karabín, aj šubu.:]

2.
Vezmú mi karabín s perami,
vezmú mi aj šubu s kvetami,
[:vezmu mi, Anička, aj teba,
čo ja budem robiť bez teba.:]