Zelený je rozmajrínček

1.
[:Zelený je rozmajrínček,
červená je ružička,:]
[:nič to zato, nič to preto,
že som ja maličká.:]

2.
[:A keď som ja aj maličká,
môj frajer je veliký,:]
[:sadneme si na lavičku
budeme rovnakí.:]

3.
[:Maličkí sa zoberieme,
maličkí žiť budeme,:]
[:aký chlieb si napečieme,
taký jesť budeme.:]