Zelené háje

Zajde láska, zajde i mládi, odletí, co máme rádi.
Kdo v srdci vspomínku má, ten už víc nezapomína.
Jedno nám však zůstane věrné, zelený háj a lesy černé.
Kam jsme vždy chodili a štěstí prožili naše mládí nevěrné.
Zelené háje, lásko mých let, vy jste bejvali můj celý svět.
[:K vám jsem chodíval, vás jsem mněl vždycky tak rád,
však pryč jsou ty chvíle, kdy já jsem bejvával mlád.:]

alebo

Projdou léta a projde mládí, odletí nám co máme rádi.
Proč v srdci vzpomínku mám, mládí nezapomínám.
Jedno nám však zůstane věrné, zelený háj a lesy černé.

Tam sme dřív chodili své štěstí prožili, svoje mládí nevěrné.
Zelené háje lásko mých let, vy ste bejvali můj celý svět
[:K vám sem chodíval, vás sem měl vždycky tak rád,
však pryč jsou ty chvíle, když já jsem bejvával mlád.:]