Zbohom ostávajte

1.
Zbohom ostávajte, hej, mamičkine prahy,
[:čo vás prekráčali moje biele nohy.:]

2.
Zbohom ostávajte, hej, materine kľučky,
[:čo vás otvárali moje biele rúčky.:]

3.
Bude vám, mamičko, hej, bude vám výhoda,
[:bude vám vysýchať z okieneček voda.:]

4.
Čo si to, sestrička, hej, čo si vykonala,
[:keď si ty mamičku samotnú nechala.:]

5.
Dajteže mi, mamko, hej, vášho požehnaní,
[:kedyže dostanem od otca z Kanady.:]

6.
Ostávajte zdraví, hej, otec i mamička,
[:zbohom bratu milý, zbohom i sestrička.:]

7.
Kamarátky moje, hej, všetky ste dievkami,
[:akože ja budem žena medzi vami?:]

8.
Kamarátky moje, hej, pomáhajte plakať,
[:už ma nebudete medzi seba čakať.:]

9.
Ani že na tanec, hej, ani na tie priadky,
[:pomáhajte plakať, moje kamáratky.:]

10.
Už si ty Anička, hej, už si ty raz naša,
[:už sme zaplatili od tvojho sobáša.:]

11.
Už sme zaplatili, hej, štyriadvadsať groší,
[:už teba, Anička, nikto nevyprosí.:]

12.
Kapusta, kapusta, hej, zelená kapusta,
[:veď sme už zapchali všetkým ľuďom ústa.:]

13.
Ideme, ideme, hej, ako tie mátohy.
[:veď sme si nabrali veliké batohy.:]

14.
Ideme, ideme a cestu nevieme,
[:dobrí ľudia vedia, azda nám povedia.:]

15.
Zanesieme rúcho, hej, tie mužove pásy,
[:veď to u Koreňov komoru prikrášli.:]

16.
Teraz si, Anička, hej, na dvere namaľuj,
[:keď ťa bude bíjať, potom už nebanuj.:]

17.
Teraz si Anička, na dvere namaľuj;
[:keď od teba pôjdem, aleže nebanuj.:]

18.
Teraz si Anička, teraz že si rozváž,
[:za dvermi palica, a na kline korbáč.:]

19.
Ktože sa to žení, hej, ktože sa vydáva?
[:Tá Anka Makovie, čo rada rozpráva.:]