Zaleť sokol, biely vták

1.
[:Zaleť sokol, biely vták, ku môjmu milému,:]
[:pozdravuj ho na stokrát, pozdravuj ho na stokrát, povedz tíško jemu.:]

2.
[:Aby prišiel večer k nám, že ho pekne prosím,:]
[:že ho veľmi rada mám, že ho veľmi rada mám, že ho v srdci nosím.:]

3.
[:A on mi tak odkázal, že už viac nepríde,:]
[:že si on také dievča, že si on také dievča inde hľadať bude.:]

4.
[:Rozpomeň sa, milý môj, na prísahu svoju,:]
[:ako si mi sľuboval, ako si mi sľuboval večnú lásku tvoju.:]