Zle, mamičko, zle

1.
Zle, mamičko, zle, mamičko, zle, mamičko, zle,
Brandenburci, Brandenburci, Brandenburci zde.
[:Majú veľké čepice, zlapajú nám slepice, zle, mamičko, zle.:]

2.
Zle, mamičko, zle, mamičko, zle, mamičko, zle.
Brandenburci, Brandenburci, Brandenburci zde.
[:Majú čierne kabáty, poberú nám dukáty, zle, mamičko, zle.:]