Zabili Janíčka na doline

1.
Zabili Janíčka na doline,
vyzváňať mu dali v Tvrdošíne,
[:klince mu kovali na Slanici,
truhlu mu robili v jasenici.:]

2.
Farár ho pochoval z Námestova
a rechtor mu spieval z Vasiľova,
[:frajerka plakala z Ťapešova,
otec aj mať boli zo Žaškova.:]

3.
Nemal Janík kone, ani vôlky,
dali ho pochovať do Vaňovky,
[:a keď ho do hrobu už dávali,
plakali Lomňani, Krušetňani.:]

4.
Babínky mu niesly veniec, kvety,
lebo k ním chodieval na zálety,
[:v Hruštíne plakali až na raty,
boli s Jankom dobrí kamaráti.:]

5.
Zbohom, zbohom, zbohom Štefanovci,
Lomňani, Brezani aj Zázrivci,
[:Zabili janíčka v Malatinej,
keď išiel z Bobrova od svej milej.:]