Zabývaj, šuhajko

1.
Zabývaj, šuhajko, ja som už zabola,
jakoby ti jakživ frajerkú nebola.

2.
Ťažko je zabývať, čo videli oči,
keď sme sedávali spolu vo dne, v noci.

3.
Ťažko je zabývať, čo videlo oko,
keď sa mi vrezalo do srdca hlboko.

3.
Tresci, Bože, tresci, však vieš dobre koho,
falešných mládencov, lebo je ich mnoho.