Za horami za dolami

1.
Za horami za dolami, hájek zelený,
po ňom ide môj šuhajko na vranom koní.
[:Na vranom koni, je to môj milý,
srdiečko sa rozveselí, keď ho uvidí.:]

2.
Za dedinu na doline, lúka zelená,
po nej chodí moja milá, čierne oči má.
[:Čierne oči má, je to má milá,
líčka sa jej červeňajú, jak ta malina.:]