Ženilo sa motovidlo

1.
Ženilo sa motovidlo,
ženilo sa motovidlo, dlo, dlo,
bralo k sebe staré bidlo, lo, lo,
bralo k sebe staré bidlo.

2.
Všetkých vtákov povolalo,
všetkých vtákov povolalo, lo,lo,
len tú sovu vynechalo, lo, lo.
len tú sovu vynechalo.

3.
Keď sa sova dozvedela,
keď a sova dozvedela, la, la,
hneď na svadbu priletela, la, la,
hneď na svadbu priletela.

4.
Sadla si tam na kraj piecky,
sadla si tam na kraj piecky, ky, ky,
dala si hrať po nemecky, ky, ky,
dala si hrať po nemecky.

5.
Prvý tanec vzal ju vrabec,
prvý tanec vzal ju vrabec, bec, bec,
stúpil jej na pravý palec, lec, lec,
stúpil jej na pravý palec.

6.
Vrabče, vrabče, ty si hlúpy,
vrabče, vrabče, ty si hlúpy, py, py,
nestúpaj mi na pazúrky, ky, ky,
nestúpaj mi na pazúrky.

7.
Keby tu nebolo hostí,
keby tu nebolo hostí, tí, tí,
polámala by ti kosti, ti, ti,
polámala by ti kosti.

8.
Ale je tu veľa hostí,
ale je tu veľa hostí, tí, tí,
nehcem robiť mrzutosti, ti, ti,
nechcem robiť mrzutosti.