Žala naša Anička, žala trávu

1.
Žala naša Anička, žala trávu,
[:a ten švárny hájniček došiel za ňu.:]

2.
Za nažatú trávičku chcel hubičku,
[:ale ona volala na mamičku.:]

3.
Nebudeš ty Anička trávu žati,
[:ale budeš hajníčka milovati.:]

4.
Ja ti budem Anička trávu kosiť,
[:ty mi budeš Anička vínko nosiť.:]

5.
Nebudem ja mamička trávičku žať,
[:ale ani hájnička viac milovať.:]