Žalo dievča, žalo trávu

1.
Žalo dievča, žalo trávu,
[:hej, žalo dievča, žalo trávu neďaleko Temešváru.:]

2.
Keď nažalo, naviazalo,
[:hej, keď nažalo, naviazalo, na šuhajka zavolalo.:]

3.
Šuhaj, šuhaj z druhej strany,
[:hej, šuhaj, šuhaj z druhej strany, poď mi dvíhať batoh trávy.:]

4.
Nech ti dvíha otec, mati,
[:hej, nech ti dvíha otec mati, nechceli ťa za mňa dati.:]

5.
Ešte ťa len kolembali,
[:hej, ešte ťa len kolembali, už ťa za mňa sľubovali.:]

6.
Ešte si len húsky pásla,
[:hej, ešte si len húsky pásla, už si v mojom srdci rástla.:]