Včera večer na dvore

1.
[:Včera večer na dvore,
čítali nám v rozkaze,:]
[:hej, že my chlapci slobodní,
my pôjdeme do vojny.:]

2.
[:My do vojny pôjdeme
aj bojovať budeme,:]
[:hej, a tie naše frajerky
zanechati musíme.:]

3.
[:Moja milá neverí,
že ja pôjdem do vojny,:]
[:hej, ale ona uverí,
keď ja pôjdem na koni.:]

4.
[:Zbohom otec, zbohom mať,
zbohom sestra, zbohom brat,:]
[:hej, zbohom celá rodina,
mne už píska mašina.:]

5.
[:Mašina už prichodí
moja milá nechodí,:]
[:hej, mašina už odišla,
moja milá neprišla.:]

alebo:

Včera večar na draže

1.
[:Včera večar na draže čitali nam v rozkaže,:]
[:že my chlopci slobodni musime isc do vojny.:]

2.
[:My do vojny pujdzeme, aj bojovac budzeme,:]
[:hej, a tie naše frajerky, zanechac ich mušime.:]

3.
[:Moja mila neveri, že ja pujdzem do vojny,:]
[:hej, ale ona uveri, kedz ja pujdzem na koni.:]

4.
[:Zbohom otec, zbohom mac, zbohom sestra, zbohom brat,:]
[:hej, zbohom cela rodzina, bo už piska mašina.:]