Ej, boboňec, boboňec

Žakarovce

1.
[:Ej, boboňec, boboňec, žeľeni boboňec.:]
[:Ňepujdzem ja vecej, ej, ňepujdzem ja vecej na ten višňi koňec.:]

2.
[:Ej, bo na višňim koncu rošňe rozmarija.:]
[:A na ňižnim koncu, ej, a na ňižnim koncu biva moja mila.:]

3.
[:Ej, a na višňim koncu rošnu kalarabi.:]
[:Ňižňanske parobci, ej, ňižňanske parobci maju krivie labi.:]


alebo:
Hej, boboňec, boboňec