Žala Kačka

Cífer

1.
Žala Kačka, žala trávu, nedaleko Temešváru.
[:Keď nažala, navázala, na šuhajka zavolala.:]

2.
Pod šuhajko, z druhej strany, podvihneš mi nošu trávy.
[:Čo bich ci ja nošu dvíhal, šak som s tebou nechodzíval.:]

3.
Nech ci dvíha ocec, maci, nesceli ta za mna daci.
[:Slubovali a nedali, bodaj by vas čerci vzali.:]

alebo:
Žala Kačka, žala trávu
Trnavsko

1.
[:Žala Kačka, žala trávu,:]
[:nedaleko Temešváru.:]

2.
[:Keď nažala, zaplakala,:]
[:na šuhajka zavolala.:]

3.
[:Šuhaj, šuhaj z druhej strani,:]
[:pod, zdvihneš mi nošu trávi.:]

4.
[:Nech ci dvíha ocec, maci,:]
[:nesceli ta za mna daci.:]