Také sa mi dievča páči

1.
[:Také sa mi dievča páči, čo má čipky na rubáši.:]
[:Sukienky si hore vykasuje, biele nôžky ukazuje.:]

2.
[:Vyšla na pec a ja za ňu, spadla z pece a ja na ňu.:]
[:Sukienky si hore vykasala, biele nôžky ukázala.:]