Za naší stodolou

Z Budějovicka

1.
Za naší stodolou hnědá se pase, hnědá se pase,
až se tam napase, potáhne zase, potáhne zase.