Anča spí, na lavici drieme

1.
[:Anča spí, na lavici drieme,
poďme k nej, nech ju preberieme.:]
[:Neklopaj, neklopaj, naši ešte nespia.:]
[:Až keď budú naši, vaši spať,
potom môžeš, milý, zaklopať.:]

2.
[:Keď prišiel, ona ešte spala,
bozkal ju, aby hore vstala.:]
[:Neklopaj, neklopaj...:]

3.
[:Vstala a sadla na lavičku,
dala mu srdca polovičku.:]
[:Neklopaj, neklopaj...:]