Cez Oravu bystrá voda pretekala

1.
Cez Oravu bystrá voda pretekala.
Už ma moja najmilejšia zanechala.
[:Zanechala, už ma nechce,
horko, ťažko zaplakalo moje srdce.:]

2.
Prečo si ty, moja milá, taká smutná.
Či ťa trápi tá vodička, že je mútna.
[:Mútnu vodu havran pije,
každý si to dievča berie, čo miluje.:]

3.
Keby boli medzi nami hory, doly.
Naša láska je zviazaná reťazami.
[:Reťazami, reťazenci,
ešte moje očká pozrú za mládenci.:]

4.
Nebudem si pre jedného srdce trápiť,
musím ja mu ten prstienok jeho vrátiť.
[:Vrátim mu ho, aj mu ho dám,
s jedným som sa pohnevala, desať ich mám.:]