Žádnému tak není

Z Čech

1.
Žádnému tak není,
mámo, jako vám.
Když si ustelete,
když si ustelete,
nestejská se vám.

2.
A já ubožátko
sama na peci.
Obrátím se vpravo,
obrátím s evlevo,
všude mě tlačí.

3.
Dá-li Pán Bůh zdraví,
já se taky vdám.
obejmu Honzíčka,
obejmu Honzíčka,
hubičku mu dám.