Zlá robota, zlá žebrota

Z Chodska

1.
Zlá robota, zlá žebrota
u sedláka sloužiti.
Než bych u sedláka voral,
radši bych se na vojnu dal,
tám se budu voziti.

2.
Dostanu koně vranýho,
pěkně kšírovanýho,
pár pistulí, karabinu,
šavli si do ruky vemu,
vyskočím si na něho.

3.
Dyž sme na koně sedlali,
trubači nám troubili.
To mne ale nejvíc mrzí,
moje ze všech znejmilejší,
že nás tak rozloučili.