Ty si ně, můj milý vinen

Z Horňácka

1.
Ty si ně můj milý vinen,
žes ty ňa napájal vínem
ej, vínem, vínečkem,
pod pěkňůčkým, zeleňůčkým háječkem

2.
Ty si ně má milá vina,
že tys ňa naléla vína,
ej, vína, vínečka,
do pěkného kamenného žbánečka.