Zdola Zvolena lúčka zelená

1.
[:Zdola Zvolena lúčka zelená,:]
[:malo dievča, malo dievča biele kolená, biele kolená.:]

2.
[:Vyše kolena veľkú ranu má,:]
[:na tej rane ak dve dlane čiernu vlnu má, čiernu vlnu má.:]

3.
[:Ak je prebitá, tak je hlboká,:]
[:ak je malá, tak je drahá, ako paprika, ako paprika.:]

4.
[:Kázala mi mať deväť razy dať,:]
[:a ja som sa pomýlila, sukňa sa mi rozšírila, dala som mu viac, dala som mu viac.:]

5.
[:O deviatej raz, o desiatej raz,:]
[:o pol noci dvanásť rázy, azda ho už neporazí a nad ránom zas a nad ránom zas.:]