Bol raz jeden gazda

1.
Bol raz jeden gazda, čo sa smrti bál,
preto celý týždeň doma nespával,
[:doma, doma, doma, doma,:] doma nespával.

2.
Ach, ženička drahá, keď príde tá smrť,
preboha ťa prosím, do mecha ma strč,
[:do me, do me, do me, do me,:] do mecha ma strč.

3.
Ach, mužíčku zlatý, ja mecha nemám,
len tu starú krošňu, do tej ťa schovám,
[:do tej, do tej, do tej, do tej,:] do tej ťa schovám.

4.
Ach, ženička zlatá, krošňa deravá,
tam ma ona rýchlo, rýchlo vyhľadá,
[:tam ma, tam ma, tam ma, tam ma:] rýchlo vyhľadá.