Zelene je žyto

1.
Zelene je žyto, zelene, chorošiji hosti u mene.
[:Zeleneje žyto, ženci žnuť, chorošiji hosti mene žduť.:]

2.
Zelene je žyto, zelene, chorošiji hosti u mene.
[:Zeleneje žyto za selom, chošiji hosti za stolom.:]

3.
Zelene je žyto, zelene, chorošiji hosti u mene.
[:Zeleneje žyto pri meži, chorošiji hosti po duši.:]

4.
Zelene je žyto, zelene, chorošiji hosti u mene.
[:Zeleneje žyto, ščej oves, už zibravsja rid vaš uves.:]

5.
Zelene je žyto, zelene, chorošiji hosti u mene.
[:A vže taja chata vsim mala, bo už vsja rodynoňka prijšla.:]