Borovienka zelená

1.
Borovienka zelená, borovienka široká
azda si, moja milá, azdali si sirota?

2.
Sirota som, sirota, nemám otca, matere,
iba jedny čižmy nové, podkovienky z ocele.

3.
Ktože ti ich, má milá, ktože ti ich podkuje?
Nocuje tu Janko, kováč, ten mi ich ver podkuje.

4.
Keďže mi ich podkoval, grajciar som mu dávala:
Prenocuj tu, Janko, kováč, prenocuj tu do rána.


alebo:
1.
Borovenka zelená, borovenka široká
azdajli si, moja milá, azdali si sirota?

2.
Sirota som, sirota, ňemám occa, macere,
po ňim jedni čižmi nové, podkovenky z ocele.

3.
Chto ci ich von, má milá, chto ci ich von podkuje?
Nocuje tu Janko, kováč, ten mi ich von podkuje.

4.
Kej mi ich von podkoval, grajciar som mu dávala:
Prenocuj tu, Janko, kováč, prenocuj tu do rána.