Anjel sa zjavuje pastierečkom

Anjel sa zjavuje pastierečkom

1.
Anjel sa zjavuje pastierečkom,
radosť oznamuje od včerajška.
Stávajte pastieri, radujte sa,
narodil sa náš Pán, veseľme sa.

2.
Počúvaj ty Feder obzeraj sa,
jaká jasnosť svieti u salaša.
A snáď sa tam pasú ovce naše,
zažeň ich s rýchlosťou do salaša.

3.
Zabehni Juríčku do bučiny,
tam do tej zelenej ostružiny.
Ty, Jáne, aj s Petrom povstávajte,
halenky, valašky si hľadajte.

4.
Na môj milú pravdu pochodil som,
halenky aj krpce potratil som.
A čilej je zima bez haleny,
za rána mráz býva, krpcov neni.

5.
A už len ja pôjdem čo zamrznem,
zo štyri oštiepky sebou vezmem.
Budem oferovať tomu kráľu,
ktorý leží v jasliach uzimený.