Zapadať misjačok

1.
Zapadať misjačok za tu našu horu,
poďme, že my, chlopci, ku mamkom do domu.
[:Ku mamkom do domu, bo mamky čekajuť,
a jak ne sme doma, strachy prežyvajuť.:]

2.
U našij chyžočki serdeňko najdeme
a našym mamočkam po voľi zrobyme.
[:Bo našy rodyče zato nas chovaly,
žeby svoji ďity dobri vychovaly.:]

3.
Po nočoch chodyme, roboty ne mame,
kamaratoch svojich vse v korčmi najdeme.
[:Bo kiď pryjduť časy, že bude robota
a na našim seľi ne bude loboda.:]