Vyroslo ďivčatko

Hudba a text: Vladimír Volčko

1.
Vyroslo ďivčatko pri svojoj mamočki,
po nočoch plakalo v maloj kolysočki.
[:Neplačte vy mamočko, ja do domu vse prijdu,
ja na vas, mamočko, ňikda ňezabudu.:]

2.
Vyroslo ďivčatko, už bihať po dvori,
ku mamkinoj sukňi išči sja pritulit.
[:Neplačte vy mamočko, ja do domu vse prijdu,
ja na vas, mamočko, ňikda ňezabudu.:]

3.
Vyroslo ďivčatko do školy už chodyt,
z daľekoho mista pisemko prichodyt.
[:Neplačte vy mamočko, ja do domu vse prijdu,
ja na vas, mamočko, ňikda ňezabudu.:]

4.
Vyroslo ďivčatko, už sja nam vydalo,
na ridne selečko bude spominalo.
[:Neplačte vy mamočko, ja do domu vse prijdu,
ja na vas, mamočko, ňikda ňezabudu.:]