Bodaj že ťa, mila

1.
Bodaj že ťa, mila, zima trimala,
dva ročki jem služiv, ty sja vydala.
Jak im rukovav, virnosť jem ti sľubovav
a na truc jem sobi druhu pohľadav.

2.
Maly sme koňa, sivu hrivu mav,
bo vin každyj večur gu mili litav.
Mene neškoda, ale vranoho koňa,
što zme ho prodaly, teraz chodžu sam.

3.
Trebalo by sja už oženity,
bo samyj chlopec nemože žyti.
Tak im sja sklamav, falošnici vynadav,
a dobri zrobila, bom šumnijšu mav.

4.
Teraz sobi ľubľu divča molode,
nedovho ho poznam, vyzerať dobre.
Lička mať červeny, nožky jak vytočeny,
tak veru jem prišov do dobroj ženy.