Po doline tichý vetrík povieva

1.
[:Po doline tichý vetrík povieva,:]
[:už sa dievča od mamičky odberá.:]

2.
[:Odober sa, dievka moja, odober,:]
[:aby si mi nechodila každý deň.:]

3.
[:Ešte sa ja mojej mamky spýtať mám,:]
[:či ja s vami, mamka moja, bývať mám?:]

4.
[:Ej, nie so mnou, dievka moja, nie so mnou,:]
[:koho si si vyvolila, ten s tebou.:]

5.
[:Veď som si ja vyvolila z ruže kvet,:]
[:lepší je môj najmilejší nad ten kvet.:]

alebo

Po doline tichý vjetřík povíva

1.
[:Po doline tichý vjetřík povíva,:]
[:už sa dievča od mamičky pobíra.:]

2.
[:Ešte sa ja mojej mamky pýtat mám,:]
[:či ja s vama, mamka moja, bývat mám.:]

3.
[:Ej, ne se mnú, dcéra moja, ne se mnú,:]
[:koho si si vyvolila, ten s tebú.:]