Bola bi ja, bola

Brezno - Mierne

1.
Bola bi ja, bola, ako húska biela,
[:kebi ňechoďila, kebi ňechoďila, ej, po slniečku veľa.:]

2.
Ale ja ňebuďem ako húska biela,
[:ľebo ja chodievam, ej, po slniečku veľa.:]