Páči sa mi jeden šuhaj švárny

1.
Páči sa mi jeden šuhaj švárny,
ale mi ho moja mamka bráni.
[:Ach, mamičko, čo mi ho bránite,
vy o našej láske neviete.:]

2.
Ach, dcéruška, ja ti ho zabránim,
keď nie inak, radšej ťa otrávim.
[:Naliala jej otravy do vína,
vypi vínko, dcéruška moja.:]

3.
Ešte ho len k ústam prikladala,
už jej mamka po vodu bežala.
[:Darmo už je vaše namáhanie,
ďakujem vám za vychovanie.:]

4.
Nesmela som do muziky chodiť,
ani s milým slovka prehovoriť.
[:A to všetko len pre moju mater,
zbohom, zbohom, úprimný frajer.:]