Zdálo sa ně

1.
Zdálo sa ně, zdálo, že sa od hor mračí
a to sa čerňa mijú mojej milej oči.

2.
Zdálo sa ně zdálo že sa od hor blýská,
to sa červeňajú mojej milej líčka.

3.
Zdálo sa ně, zdálo, že sa mračno valí,
a to sa šohajek s milou milovali.


alebo:
Zdálo sa ně, zdálo

1.
Zdálo sa ně, zdálo,
ej, že sa od hor mračí
a to sa čerňajú ej, šohajovy oči,
ej, šohajovy oči.

2.
Zdálo sa ně, zdálo,
ej, že sa od hor blýská,
to sa červeňajú, ej, šohajovy líčka,
ej, šohajovy líčka.

3.
Zdálo sa ně zdálo,
ej, že fúká větříček
a to na mňa volal, ej, švarný šohajíček,
ej, švarný šohajíček.

4.
Zdálo sa ně, zdálo,
ej, že v poli hořalo
a to sa mej mílej, ej, líčko červeňalo,
ej, líčko červeňalo.