Včera som si fialenku zasiala

1.
Včera som si fialenku zasiala,
keď sa naša verná láska začala,
[:ale mi ta fialenka nězešla,
tak sa naša verná láska rozešla.:]

2.
Prečo sce mňa zverbovali na vojnu,
prečo sce vy něčakali na milú,
[:milá by mňa vyplacila v nedělu,
pretože mňa ráda mala a já ju.:]