Zbojníci, zlodzeje

1.
Zbojníci, zlodzeje, kdo že vás odzeje,
císar má dukáty, kúpí vám kabáty.

2.
Lámal som lecinu, kozlencom na zimu,
lámal som celý dzeň, kozlencom na týdzeň.

3.
Lámal som lecinu, kozlencom na zimu,
lámal som eště vjac, kozlencom na mesiac.