Žeľony mostecek

Goralská zo Zamaguria

1.
[:Žeľony mostecek, žeľyni še,:]
[:trofka na nim rošne, nekoši še.:]

2.
[:Keby jo mostecek arynduvol,:]
[:to by jo tom trofke ukasuvol.:]

3.
[:Cervonom i bjolom ruze sadžol,:]
[:tobje se jo milo odprevadžol.:]

4.
[:Odprovadžul byf če jas do mjasta,:]
[:ňescynstno ta nocka, co nos zasla.:]


alebo:
1.
[:Žeľuny mostecek, žeľyni še,:]
[:trofka na nim rošne, nekoši še.:]

2.
[:Keby jo tyn mostek arynduvol,:]
[:to by jo tom trofke ukasuvol.:]

3.
[:Cervunum i bjolum ruze sadžul,:]
[:tobje se jo milo odprevadžul.:]

4.
[:Odprovadžul byf če jas do mjasta,:]
[:ňescynstno ta nocka, co nos zasla.:]