Žaloval sa pták ptákovi

1.
Žaloval sa, žaloval sa pták ptákovi,
[:krahuleček jastřabovi.:]

2.
Že mu mladé, že mu mladé vyhubili
[:a samičku polapili.:]

3.
Krahulečku, krahulečku, malý ptáčku,
[:nerob hnízdo u chodníčku.:]

4.
Rob hnízdečko, rob hnízdečko pri Beskydě,
[:tam, kde žádný chlap neide.:]

5.
Enem Valach, enem pán s ovečkami,
[:ide hore horečkami.:]