Bojanovský páter, pěkně káže

1.
Bojanovský páter, pěkně káže,
rozdává obrázky, ruky váže,
[:já na to kázání také půjdu,
o jeden obrázek prosit budu.:]

2.
Bojanovský páter, dobrotivý,
on mně dal obrázek, ten byl živý,
[:ach, Bože, rozbože, kam já ho dám,
dyž já tu pro něho místa nemám.:]

3.
Dám-li ho do knížek, nevměstná sa,
dám-li ho do truhle, udusí sa,
[:dám ho do postelky, lehnu k němu,
on mně dá huběnku a já jemu.:]