Zajíček běží po silnici

Česká ľudová pieseň z Budejovicka

1.
Zajíček běží po silnici,
myslivec číhá za pšenicí.
Počkej ty, zajíčku, já ti dám ránu,
až se ti hlavička uhne na stranu.