Neďaleko mlyna je stará myslivňa

1.
[:Neďaleko mlyna je stará myslivňa,:]
[:v nej býva myslivec, myslivec Jarina.:]

2.
[:Myslivec Jarina má pekného syna,:]
[:to pýcha otcova a radosť matkiná.:]

3.
[:Keď bolo Jarkovi v osemnástom rôčku,:]
[:začal on milovať prekrásnu Boženku.:]

4.
[:Boženko, Boženko, nesmiem ťa milovať,:]
[:vezmem si revolver, pôjdem si život vziať.:]

5.
[:Prvý raz vystrelil, guľka išla lesom,:]
[:druhý raz vystrelil, mŕtvy na zem klesol.:]

6.
[:Tu máte rodičia, tu máte odplatu,:]
[:v láske ste bránili, syna ste stratili.

7.
[:Neďaleko mlyna, je stará myslivňa,:]
[:v nej žijú rodičia nešťastného syna.:]