Boleslav, Boleslav

1.
[:Boleslav, Boleslav, překrásné město,:]
[:neplač holka, nenaříkej, moje nevěsto!:]

2.
[:Jakpak nemám plakat, smutná naříkat,:]
[:když tě vidím do vojenských šatů oblíkat.:]

3.
[:Ty vojenské šaty trápí srdce mé,:]
[:neplač, holka, nenaříkej, vždyť se sejdeme!:]

4.
[:Jakpak se sejdeme, když teprve jdeš?:]
[:Co pak ty mně, můj holečku, copak mně pošleš?:]

5.
[:Pošlu ti psaníčko nejedno v roce,:]
[:abys ty vždy dověřila mé věrné lásce.:]