V tom malinovom lese

1.
[:V tom malinovom lese, červenô psíča breše,:]
[:do kostola zvonia, moja milá plače.:]

2.
[:Neplač, milá, neplač, lebo nebude ináč,:]
[:už mi karta prišla, musím narukovať.:]

3.
[:A ja musím rukovať, za krajinu slovenskú,:]
[:tam sa ja naučím reguľu vojenskú.:]

4.
[:Tá reguľa vojenská, pre vojáčka ťažká je,:]
[:kto ho nevychoval, ten mu rozkäzuje.:]

5.
[:A ten, kto ho vychoval, ten v čiernej zemi leží,:]
[:v čiernej, neoranej, hlboko kopanej.:]