Vyrástla nám predo dvermi zelená trávička

1.
[:Vyrástla nám predo dvermi zelená trávička,:]
[:už sa chlapci zaľúbili, ešte som maličká.:]

2.
[:Maličkí se zoberieme, aj maličkí budeme,:]
[:aký chleba napečieme, taký jesť budeme.:]

3.
[:Maličkí sa zoberieme, aj maličkí budeme.:]
[:Navaríme kapustnicu, ľúbiť sa budeme.:]